[ Ana Sayfa | Bilimsel Kurul | Dergi Hakkında | Son Sayı | Arşiv | Formlar | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Duyurular | E-Posta ]
2012, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-064
[ İçindekiler ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ PubMed'deki Benzer Makaleler ]
Embriyo Organogenezi Sırasında Timustaki Nektin-2 Varlığının Araştırılması
DOI:10.5152/etd.2012.14
Derya Akkuş, Mehmet Fatih Sönmez
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İmmunohistokimya, nectin-2, sıçan, timus gelişimi

Amaç: Timus, T lenfositlerin gelişimi ve olgunlaşması için gerekli mikroçevreyi sağlayan ve epitelyal mezenşimal etkileşimin yoğun olduğu bir primer lenfoid organdır. Nektinler Ca+2-bağımsız immunoglobulin-benzeri hücre adezyon molekülüdür. Bu çalışmanın amacı, gelişimin farklı dönemlerindeki sıçan fetus timusunda nektin-2 ekspresyonunun araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 24 erişkin wistar-albino cinsi dişi sıçan kullanıldı. Gebe sıçanlar 14, 16, 18 ve 20. günlerinde ketamin anestezi altında dekapite edildi ve fetusları çıkarıldı. Fetuslar parafin bloklara gömüldü. Genel histolojik yapıyı görmek amacıyla alınan kesitler hematoksilen-eozin ile boyandı. Nektin-2, fetal timusda streptavidin-biotin peroksidaz tekniği kullanılarak immunohistokimyasal olarak belirlendi.

Bulgular: Timus taslağı gebeliğin 14. ve 16. gününde bağ dokusu kapsülü ile çevrelenmişti. Gebeliğin 18. gününde bağ dokusu kapsülünün oluşturduğu septa dokuyu tam olmayan lobüllere ayırdı. Lobulasyon gebeliğin 20. gününde daha belirgindi. Nektin-2 immunreaktivitesi gebeliğin 14. ve 20. gününde orta yoğunlukta, gebeliğin 16. ve 18. gününde zayıf reaksiyon gösterdi.

Sonuç: Timopoezis sırasında hücre-hücre etkileşimlerinde nektin-2'nin katkısı olduğu düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gizlilik Politikası | İade, İptal, Garanti ve Teslimat Koşulları | İletişim Ziyaretçi sayısı: 2330077 | 7 kişi online

RSS Beslemeleri